Twój Partner Logistyczny SILOGISTIC - Logotype.

Kilka słów o
naszej firmie

Firma SILOGISTIC istnieje od 2012 roku, to dość krótko, ale każda osoba pracująca w naszej firmie posiada wieloletnie doświadczenie w europejskiej branży transportowo-spedycyjnej, co przekłada się na wysoką jakość realizowanych przez nas usług transportowych.

Specjalizujemy się w międzynarodowym transporcie drogowym obejmującym swoim zasięgiem wszystkie kraje Europy, z czego kraje Unii Europejskiej stanowią główny kierunek naszych usług. Nasze kompleksowe rozwiązania logistyczno-techniczne i wysoka jakość usług pozwala nam realizować codzienne transporty zgodnie z zasadą „just in time” pomiędzy Polską, krajami UE a w razie potrzeby także i krajami trzecimi.

Jesteśmy w stanie zorganizować składowanie towarów na składach i magazynach celnych oraz dalszą wysyłką towarów w każdym kierunku samochodem lub też koleją w oparciu o współpracujące z nami firmy branży logistycznej.

Kilka zdań o naszej
flocie i zapleczu

Nasze samochody ciężarowe, silosy i naczepy plandekowe spełniają najnowsze europejskie normy techniczne i ekologiczne, miedzy innymi dotyczące emisji spalin w krajach Unii Europejskiej, takie jak EURO 5, czy EURO 3. Jesteśmy również gotowi do przewozów materiałów niebezpiecznych zgodnie z europejską konwencją ADR i możemy wykonywać transporty pod osłoną karnetu TIR.

Nasze ciągniki siodłowe posiadają kompresory do wydmuchu towarów pylistych, jak również i granulatów. Nieprzerwaną łączność, kontrolę nad parametrami pojazdów w trasie oraz kierowcami zapewnia nam nowoczesny system monitoringu zintegrowany z systemami GPS i GSM.

Każda przesyłka przewożona naszymi środkami transportu jest objęta ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej przewoźnika zgodnie z przepisami konwencji CMR na sumę gwarancyjną w wysokości 100 000 EUR. Niezależnie od tego, istnieje możliwość zawarcia z naszym ubezpieczycielem dodatkowego ubezpieczenia CARGO, gwarantującego ochronę ubezpieczeniową do pełnej wartości przewożonego mienia.

Posiadamy naczepy firanki oraz burto-firanki firm: Krone, Schmitz i Zasław. Nasze naczepy posiadają certyfikat XL i są dostosowane do przewozów towarów ADR. Posiadamy także silosy firmy Spitzer o pojemności 60 m3 do przewozów pyłów i granulatów.